Akademia Komputerowa CISCO

IT Essentials I: PC Hardware and Software

Szkolenie „IT Kurs IT Essentials: Sprzęt i programowanie komputerów PC” dostarcza podstawowych umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT. Kurs obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa. Uczestnicy, którzy ukończą kurs będą w stanie opisać elementy wewnętrzne komputera, samodzielnie zmontować komputer, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi diagnostycznych. Laboratoria praktyczne oraz laboratoria wirtualne pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Uczniowie poznają także metody pracy w sieci oraz jej bezpieczeństwa. Kurs ITE jest kursem bardzo praktycznym, zorientowanym w kierunku przyszłego zatrudnienia, dlatego obejmuje wiedzę przydatną podczas codziennej pracy oraz pomaga kierować i planować przyszła karierę w branży IT. Kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu CompTIA A, który potwierdza zdobytą wiedzę i skutecznie pomaga wyróżnić się spośród innych kandydatów na rynku. Kurs jest także podstawą dla innych, bardziej zaawansowanych, kursów sieciowych.

Cele

Internet jest obecnie instrumentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku firma Cisco Systems uruchomiła Cisco Networking Academy Program (CNAP). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 150 krajach w ponad 10 tysiącach akademii, wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie więcej niż 1.6 miliona uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleść swoje miejsce na rynku pracy, znajdując odpowiednią pracę. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem techniki komputerowej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu, dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr.

Również w Polsce program Cisco Networking Academy wpływa na rozwój gospodarki internetowej, zwiększa tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczynia się do restrukturyzacji rynku pracy.

Program

 • Podstawy technologii informacyjnej
 • Jak działa komputer
 • Procedura startowa
 • Komponenty sieci
 • Montaż komputera
 • Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD
 • Instalacja kary graficznej, dźwiękowej, sieciowej
 • Uruchomienie systemu po raz pierwszy
 • Zarządzanie pamięcią komputera
 • Podstawy systemu operacyjnego
 • Systemy operacyjne Windows
 • Możliwości multimedialne komputera
 • Podstawy zaawansowanego sprzętu oraz serwery
 • Konfiguracja sprzętowa RAID
 • Podstawy pracy w sieci
 • Drukarki i drukowanie
 • Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze
 • Wykrywanie i usuwanie usterek programowych
 • Problemy pliku rejestru w systemach Windows
 • Kopie zapasowe i odzysk danych

Rekrutacja

Aby zarejestrować się na szkolenie Cisco IT Essentials I należy:

 • wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją poprzez e-mail info@zskop.internetdsl.pl
 • dostarczyć do wglądu odcinek potwierdzający dokonanie opłaty za szkolenie na konto ZS im. KOP w Szydłowcu z wyraźnym dopiskiem „Cisco IT Essentials I”.

Dowód wpłaty należy dostarczyć po informacji, że jest odpowiednia liczba uczestników i kurs się rozpocznie.

UWAGA: UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA REJESTRUJĄ NAUCZYCIELE INFORMATYKI NA MIEJSCU.

Szkolenie rusza w momencie zebrania się grupy (Akademia zastrzega sobie prawo do przesunięcia na późniejszy termin szkolenia, jeśli nie zbierze się odpowiednia grupa osób).

DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA KURS JEST BEZPŁATNY.

Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 400 PLN od osoby. Koszty te obejmują udział w zajęciach, dostęp do szkolnej sieci komputerowej, wydanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu i ukończenia kursu.

Organizacja

Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 70 godzin lekcyjnych. Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym, w formie cotygodniowych spotkań w soboty i niedziele oraz zdalnie w czasie internetowych spotkań online. Spotkania realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Po dokonaniu zapisu kursantowi zostaje założone konto na serwerze Cisco Networking Academy, które umożliwia mu: dostęp spoza szkoły do materiałów szkoleniowych, zdalne zdawanie egzaminów w ramach szkolenia. Po ukończeniu szkolenia w Sieciowej Akademii Cisco kursant jest przygotowany do zdobycia tytułu CompTIA’s A+. Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciowymi systemami operacyjnymi (IT Essentials II: Network Operating Systems). Egzaminy odbywają się w centrach certyfikacyjnych i mają formę pytań testowych. Uzyskany certyfikat jest identyczny na całym świecie i wszędzie honorowany.

Kontakt

Lokalna Akademia Cisco działająca przy
Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec
email: info@zskop.internetdsl.pl
tel.: +48 48 6170012
fax : +48 48 6174831
Poniedziałek – Piątek 8.00-15.00