Szkoła Dialogu

P3021468.JPG
Szkoła Dialogu jest programem edukacyjnym zainicjowanym przez Forum Dialogu, czyli najstarszą polską organizację pozarządową zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską, a społecznością żydowską na świecie, celem Szkoły Dialogu jest zapoznanie młodych Polaków z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w rozwój naszego kraju. Uczestnicy programu poznają szczególnie lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. Program Szkoła Dialogu działa od 2008 na ogólnopolską skalę i co roku obejmuje swoim zasięgiem około tysiąca nowych uczniów, a niektóre „stare” szkoły pozostają w projekcie jako szkoły kontynuujące. Nasz Zespół Szkół jest właśnie taką szkołą, która 6 lat temu zaczęła przygodę ze Szkołą Dialogu.
Przystępując do projektu wybrani uczniowie ze szkoły uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez edukatorów Forum Dialogu i przy ich pomocy odkrywali przeszłość swojego miasteczka. W efekcie odbyli pewnego rodzaju podróż w czasie i przygotowywali wycieczkę po miejscach związanych z historią Żydów dla swoich rówieśników. Przez kolejne sześć lat wciąż nowi uczestnicy programu poznają historię żydowskiego Szydłowca i losów tej społeczności, która niegdyś współtworzyła społeczny krajobraz miasteczka. Uczniowie, często pierwszy raz, dowiadują się, że 70% ludności Szydłowca przed wojną stanowili Żydzi, że w Szydłowcu było getto, że były dwie deportacje szydłowieckich Żydów do komór gazowych Treblinki, że około 21 tysięcy lokalnych wyznawców religii Mojżeszowej zginęło bezpowrotnie w Holokauście itd. Ważnym elementem programu jest upamiętnianie tej często zapomnianej żydowskiej historii naszego miasta i przypominanie o niej lokalnej społeczności. Formy upamiętniania bywają różne, np. rokrocznie uczestniczymy w Akcji Żonkile (2016, 2017) inicjowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin rozdając żonkile wśród mieszkańców miasta i przypominając o losach szydłowieckich Żydów. Staramy się porządkować cmentarz żydowski, który jest nielicznym materialnym dowodem długiego współistnienia Żydów i Polaków w naszym mieście. Organizujemy akcje upamiętniające deportacje „naszych” Żydów do Treblinki oraz gromadzimy się na refleksje pod tablicą upamiętniającą Żydów szydłowieckich przy okazji ważnych rocznic np. Dnia Pamięci o Holokauście. Przygotowujemy również tematyczne wystawy w szkole. Ciekawą formą upowszechniania wiedzy o szydłowieckim sztetlu i kulturze żydowskiej było przedstawienie „Historia Żydów z miasteczka S” przygotowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych. Bardzo ważnym elementem działań były spotkanie młodzieży polsko – izraelskiej w naszej szkole służące wzajemnemu poznaniu się i przełamywaniu stereotypów narosłych we wzajemnych stosunkach naszych narodów (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Warto wspomnieć także poszukiwanie i odkrywanie historii jedynego lokalnego Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wymienione działania uczniów pod kierunkiem nauczycieli należy uzupełnić o liczne szkolenia i konferencje, w których uczestniczą zaangażowani nauczyciele, a także szkolenia, w których biorą udział uczniowie, czyli np. warsztaty na temat judaizmu, wykład przybliżający państwo Izrael, spotkanie z profesorem z Uniwersytetu w Lund (Szwecja) na temat zbiorowej pamięci, wizyty studyjne w Muzeum Auschwitz, Polin(_1_, _2_) oraz w Muzeum Polaków ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Sześciokrotny tytuł SZKOŁY DIALOGU dla Zespołu Szkół im. KOP, wielokrotny udział w Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim w Warszawie (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) jest wielkim sukcesem! Jest też dowodem uznania dla wspólnych działań uczniów i nauczycieli na polu poznawania lokalnej historii, upamiętniania kultury i wkładu żydowskiej społeczności zgładzonej w obozach śmierci w rozwój naszego miasta. Wszystko to służyć ma jeszcze wyższym celom – zbliżać współczesnych młodych Polaków i Żydów, przeciwdziałać antysemityzmowi i antypolonizmowi, uczyć wrażliwości, tolerancji, zrozumienia, umiejętności dokonywania moralnych wyborów i krytycznego myślenia.

Bądź na bieżąco z nami na Facebook.