„Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDŁOWCU

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu od września 2016 roku uczestniczy w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” realizowanym przez  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako Instytucja Partnerska wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 W roku szkolny 2019/2020 w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” uczestniczyło 28 nauczycieli następujących przedmiotów: język polski, język angielski,  język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, geografia, biologia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe – branża żywieniowa, psycholog, pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy prawa oraz pedagog, psycholog oraz wychowawcy internatu.

W ramach projektu, w dniach 18 – 24 listopada 2019 roku szkoła  uczestniczyła w 21. edycji europejskiego TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ pod hasłem „OBUDŹMY SIĘ! TO OSTATNI DZWONEK DLA KLIMATU!”.

Przygotowania do TEG 2019 rozpoczęliśmy 4 listopada 2019 roku od spotkania z panem  dr Tomaszem Witesem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład „Czy ja również mogę chronić klimat? Od perspektywy lokalnej do globalnej”.

W wykładzie uczestniczyła młodzież z klas: 1TI/8, 1TI/G, 1TŻ/G, 3TI/G, 2LOog oraz 3LOp. Pan doktor zwrócił uwagę, że ogromna ingerencja człowieka w środowisku naturalnym prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, w tym między innymi do zmian klimatycznych. Mieliśmy możliwość spojrzenia na problem ochrony klimatu z perspektywy lokalnej – ludzie nie zawsze utożsamiają zmiany klimatyczne z własną działalnością, a przecież każdy z nas może chronić klimat między innymi oszczędzając energię elektryczną, papier, wodę, wybierając transport przyjazny środowisku, robiąc świadome zakupy, ograniczając zużycie plastiku. Następnie spojrzeliśmy na problem z perspektywy globalnej. Pan doktor na przykładzie wybranych regionów, gdzie prowadził obserwacje i badania terenowe między innymi: Amazonii, Borneo, Galapagos, Nowej Zelandii omówił zjawiska będące skutkami zmian klimatycznych (rekordowe upały, przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie lodowców, silniejsze huragany, podnoszenie się poziomu oceanów, zmiany prądów oceanicznych, burze i nawałnice, susze, pustynnienie, pożary i powodzie, wymieranie gatunków, ekspansja szkodników i chorób niespotykanych dotychczas na danym terenie). Pan doktor, podczas wykładu uzupełnionego pięknymi zdjęciami odniósł się także do celów zrównoważonego ONZ oraz podkreślił, że działania realizowane w skali lokalnej mają przełożenie na świadomą ochronę klimatu w skali globalnej.

Kolejny etap przygotowań to umieszczenie w gablotach znajdujących się na korytarzu szkoły informacji, które dotyczyły zmian klimatycznych (zjawisk i przyszłości Ziemi), szczytu klimatycznego ONZ 2019, Protestu Tysięcy Miast, postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Kolejne działanie  – ZMIANY KLIMATYCZNE A PRAWA CZŁOWIEKA – projekcja filmów, prezentowanych na Festiwalu WATCH DOCS 2019

WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Festiwal WATCH DOCS powstał w 2001 roku jako program polskiej organizacji pozarządowej – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jednej z najbardziej doświadczonych europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Współorganizatorem festiwalu jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Każdego roku na międzynarodowym festiwalu w Warszawie oraz na festiwalu objazdowym w czterdziestu polskich miejscowościach, w tym w Szydłowcu pokazywanych jest blisko siedemdziesiąt światowej klasy filmów. Objazdowy Festiwal Filmów Dokumentalnych  WATCH DOCS w Szydłowcu organizuje „Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie Projektoriat” wspólnie z Herbaciarnią Faktoria. Dzięki uprzejmości pani Marii Kopyciel – lokalnej koordynatorki festiwalu młodzież naszej szkoły mogła obejrzeć dwa filmy:

 • Punkt krytyczny. Energia OdNowa – reż. Łukasz Bluszcz, 2017, Polska.
  (Klasy: 1BGA, 1TI/8, 1TŻ/8, 2TI, 3TI, 4TI, 4TŻ)

„Punkt krytyczny. Energia OdNowa” to pierwszy polski pełnometrażowy film dokumentalny na temat zmian klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Pokazuje, dlaczego klimat nagle się zmienia i przed jakimi wyzwaniami w związku z tym staje nasza cywilizacja oraz co sprawiło, że równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana i jakie są tego skutki. Czy realna jest przyszłość oparta jedynie na węglu i ropie? Czy można poradzić sobie ze smogiem?  Film zwraca uwagę na kwestię alternatywnych źródeł energii i problemów, z jakimi borykają się w naszym kraju ich zwolennicy. Film ostrzega przed nadchodzącą katastrofą i proponuje rozwiązania mogące pomóc w jej powstrzymaniu.

 • Młodzi idą dalej  (Youth Unstoppable) – reż. Slater Jewell–Kemker, 2018, Kanada.
  (Klasy: 1TI/8, 1LOp, 1LOog, 1LOp/8, 1LOog/8, 1TŻ, 1TI, 2TŻ, 2TI)

Slater Jewell-Kemker rozpoczęła realizację tego dokumentu kiedy miała 15 lat, skończyła dopiero 10 lat później. Przez cały ten okres podróżowała po świecie, śledząc przebieg kolejnych szczytów klimatycznych ONZ oraz dokumentując życie młodych aktywistów, dla których zmiana klimatu to  często przerażająca codzienność rodzinnych miast i wsi. Film pokazuje, że wciąż możemy uratować naszą planetę, jednak niezbędne do tego są działania każdego z nas oraz odważne polityczne decyzje przywódców państw świata.

Filmy były okazją do dyskusji o skutkach  zmian klimatycznych, problemie zanieczyszczenia powietrza oraz o działaniach na rzecz klimatu podejmowanych przez młodzież (wspomniane zostały postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego) i przez nas samych. Próbowaliśmy odpowiedzieć też na pytanie czy szczyty klimatyczne oraz dotychczasowa polityka klimatyczno-energetyczna państw w skali globalnej przynosi oczekiwane rezultaty oraz jak problem ten przedstawia się z perspektywy lokalnej.

Ponadto, działania projektowe w ramach TEG 2019 prowadzone były na lekcjach różnych przedmiotów oraz w internacie, dotyczyły aktualnych problemów globalnych i powiązane były z określonymi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Uczniowie klasa pierwszych (LOp, LOog, TI/8 i BGA) poznali cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Na lekcjach informatyki młodzież klas: 1LOp, 1LOog, 1TŻ i 1 BGAprojektowała plakaty „ZMIANY KLIMATYCZNE”, a młodzież z klasy 1LOp/8 na podstawie wyszukanych informacji tworzyła prezentacje multimedialne „Skutki zmiany klimatu”

Na lekcjach geografii w klasach: 3LOog, 3LOp, 2LOog, 2LOp realizowane był następujące tematy: Zmiany klimatyczne i ich skutki oraz Jak poprawić jakość powietrza?

Uczniowie klasy 1TI/8  podczas gry edukacyjnej „Haiti” zastanawiali się jak przeciwdziałać klęskom żywiołowym? Na wstępie uczniowie uzyskali niezbędne do dalszego poszukiwania oraz prowadzące do rozwiązania problemu wiadomości oraz obejrzeli fragmenty programów informacyjnych emitowanych po przejściu przez Karaiby i Stany Zjednoczone tragicznego huraganu Irma. Następnie cztery zespoły: środowiskowy, społeczny, finansowy oraz wdrożeniowy korzystając z KART INFORMACJI „Haiti” opracowanych przez zespół GERERE, wspólnie poszukiwali rozwiązań a jednocześnie odkrywali, że zrównoważony rozwój polega na zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz ekologicznym.

W ramach tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej na lekcjach języka angielskiego poruszano temat zmian klimatycznych wynikających z globalnego ocieplenia i naszego indywidualnego wpływu na zachodzące procesy. Uczniowie klasy 2TŻ, 1LOog i I branżowej poznawali angielską terminologię związaną z ze wspomniana dziedziną, uświadamiali sobie co sami mogą robić dla poprawy sytuacji klimatycznej na naszej planecie oraz wyliczali sobie indywidualny „carbon/environmental footprint”, czyli ślad węglowy. Wskaźnik pokazujący jak bardzo przyczyniamy się jako jednostki do wytwarzania najważniejszego gazu cieplarnianego, czyli dwutlenku węgla.

Lekcje odbyły się 21 i 22 listopada.

Tematy lekcji:

 • What is your carbon footprint – Tydzień Edukacji Globalnej, (1BA/8, 2TŻ)
 • How big is your carbon footprint – test indywidualny (Tydzień Edukacji Globalnej) (1LOogG)
 • Tydzień edukacji globalnej – climate change vocabulary (1LOogG)
 • Tydzień edukacji globalnej – eat sustainably. (2TŻ)
 • Tydzień edukacji globalnej – climate change, what can we do? (2TŻ)

Zajęcia z języka angielskiego w klasach: 2LOp, 2Oog,  3LOp, 3LOog, związane były  z polem tematycznym „Świat przyrody” i  miały na celu wskazanie uczniom czynników, które  powodują niszczenie środowiska naturalnego,  dostrzec zagrożenia środowiskowe w aspekcie globalnym oraz rozbudzić potrzebę chronienia środowiska. Uczniowie obejrzeli filmy w języku angielskim, dotyczące zmian klimatycznych – klasy: 2LOp, 2LOog – film „Czy nas czeka koniec?”, a klasy: 3LOp, 3LOog  –  „Niewygodna prawda”. Po obejrzeniu filmów pisali wypowiedzi na temat działań, które każdy może podjąć by chronić środowisko.

Tematyka zajęć języka angielskiego w klasie 3TŻ: „The Story of Hope – praca z tekstem na temat malarii i dostępu do ochrony zdrowia” – uczniowie pracując w grupach, uczyli się zdrowej rywalizacji a jednocześnie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat malarii i dowiedzieć się czegoś więcej na temat ochrony zdrowia w Afryce.

W klasach 2LOp i 2LOog młodzież analizowała teksty: „Tom’s shooes” oraz „Fair Trade”, które poruszają problemy powiązane z celami zrównoważonego rozwoju.

Uczniowie klasy 3TŻ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z języka niemieckiego Was machst du für die Umwelt? – Co robisz dla środowiska?. Uczniowie wykorzystując na zajęciach wiedzę zdobytą na innych przedmiotach (biologia, geografia) stworzyli mapy tematyczne :

 • Wie kannst du das Wasser sparen? – Jak możesz oszczędzać wodę?
 • Wie kannst du Energie sparen? – Jak możesz oszczędzać energię?
 • Wie kannast du weniger Müll produzieren? – Jak możesz produkować mniejszej śmieci?

Korzystając ze słowników oraz pomocy nauczyciela sformułowali swoje wypowiedzi  w języku niemieckim, a następnie pracując w grupach wykonali prace plastyczne, projektowe na wybrany przez siebie temat.

Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości w klasach: 2BA i  2BB realizowany był temat „Rola Banków w gospodarce” Celem lekcji było przybliżenie uczniom funkcji, jakie pełnią banki w gospodarce oraz uzmysłowienie im jak ogromną rolę odgrywają one w dzisiejszym świecie. Uczniowie wywnioskowali, że nie można by było mówić o rozwoju gospodarki (handlu, usług, produkcji oraz swobodnego przepływu pracy) światowej gdyby nie te instytucje.

Na zajęciach z historii i społeczeństwa w klasie 2LOp realizowane były następujące tematy:

 • Bez granic. Globalny handel.
 • Kultura w dobie globalizacji i amerykanizacji.
 • Świat małych odległości. Proces globalizacji.

Na lekcjach biologii w klasach pierwszych (LOp+LOg/G, TI+TŻ/G oraz BB/G) realizowany był temat: „Znaczenie międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony przyrody”. Na zajęciach poruszane były między innymi zagadnienia:

 • Zasoby przyrody – podział i ich znaczenie w życiu ludzi dawniej i obecnie;
 • Rozwój zrównoważony – jako rozwój społeczno-gospodarczy, gwarantujący zaspokajanie potrzeb obecnego
  i przyszłych pokoleń ludzi;
 • Ochrona gatunków i ekosystemów w UE poprzez tworzenie sieci obszarów „Natura 2000”;
 • Postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

W internacie dla grup kursowych 3- go stopnia zorganizowane zostały zajęcia wychowawcze „Klimat – to jest temat” oraz wykonano dwie gazetki tematyczne, jedna o zmianach klimatycznych, druga o edukacji globalnej.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie w roku szkolnym 2019/2020:

Aneta Bialik, Marta Bińkowska, Barbara Bednarczyk, Grażyna Berus, Joanna Plewa-Dziubek, Ewa Przygodzka-Erbel, Anna Gwarek,  Anna Kamińska, Renata Kozłowska, Jolanta Kubik, Katarzyna Kryńska, Andrzej Łata, Michał Mazur, Adam Mędryk, Monika Mędryk, Maria Michajłow, Żiwko Michajłow, Bernarda Padzik, Kamila Pikiel, Małgorzata Porzyczka, Marzena Pudzianowska, Jarosław Ruzik, Anita Sambor, Anna Smal, Dorota Szklarska, Ilona Tarka, Roman Rejczak, Artur Wiśniewski.